Doradztwo Podatkowe

Zakres usług doradcy podatkowego

  1. Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych
  2. Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniem pomocy w tym zakresie
  3. Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi
  4. Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki – jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne)
  5. Doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego
  6. Prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie
  7. Doradztwo w zakresie korzystania – z pomocy publicznej dla przedsiębiorców – z funduszy unijnych
  8. i inne czynności, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym.

Dlaczego warto skorzystać z usług doradcy podatkowego?

Doradca podatkowy pomoże odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych i zmiennych przepisów podatkowych.

Każdy podatnik ma obowiązek samoobliczania i samowymiaru podatku, to znaczy, że musi sam stosować prawo podatkowe i ponosi za to odpowiedzialność.

Doradca podatkowy to gwarancja bezpiecznego rozwoju twojej firmy. Współpraca z doradcą podatkowym zapewni bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej i przyczyni się do dynamicznego rozwoju firmy.

W warunkach często zmieniającego się i podlegającego różnym interpretacjom prawa podatkowego profesjonalna pomoc doradcy podatkowego stanowi element przewagi konkurencyjnej.

Doradca podatkowy podpisuje się i podaje swój numer wpisu na listę doradców na deklaracjach i zeznaniach podatkowych, przez 5 lat przechowuje kopie sporządzonych przez siebie dokumentów, a w razie błędu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną szkodę.

Jakość obsługi, a tym samym optymalizacji podatkowej firmy, zależy od dobrej współpracy między klientem a doradcą.